==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Luân Đôn là thành phố lớn nhất và có ảnh hưởng nhiều nhất trên thế giới. Luân Đôn rộng 1.580km2 với khoảng hơn 9 triệu người, ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Wale; Tiền tệ: Bảng Anh. Luân Đôn là một trong số các vùng khô nhất của nước Anh, lượng mưa trung bình hàng năm chỉ 750mm

Nước Bỉ - Belgium Nước Bỉ - Belgium

Luân Đôn là thành phố lớn nhất và có ảnh hưởng nhiều nhất trên thế giới.

Du lịch Châu Âu - London - Thủ đô nước Anh

Luân Đôn rộng 1.580km2 với khoảng hơn 9 triệu người, ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Wale; Tiền tệ: Bảng Anh. Luân Đôn là một trong số các vùng khô nhất của nước Anh, lượng mưa trung bình hàng năm chỉ 750mm. Nhiệt độ trung bình tháng Giêng là 40C, tháng 7 là 180C. Luân Đôn có mùa hè ấm hơn các vùng khác. Mùa đông rất nhiều sương mù, vì thế người ta còn gọi Luân Đôn là thành phố sương mù.

London - Thủ đô nước Anh

London - Thủ đô nước Anh
16 1 17 33 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==