==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

  • London - Thủ đô nước Anh

    London - Thủ đô nước Anh

    Luân Đôn là thành phố lớn nhất và có ảnh hưởng nhiều nhất trên thế giới. Luân Đôn rộng 1.580km2 với khoảng hơn 9 triệu người, ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Wale; Tiền tệ: Bảng Anh. Luân Đôn là một trong số các vùng khô nhất của nước Anh, lượng mưa trung bình hàng năm chỉ 750mm

Trang [<<] 1 2

Các Thành Phố ở Châu Âu,cac thanh pho o chau au | TRANG 2

Các Thành Phố ở Châu Âu,cac thanh pho o chau au | TRANG 2
12 1 13 25 bài đánh giá